Leven hypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Voordelen levenhypotheek
- In principe lost u niet af gedurende de looptijd van de lening, en blijft, bij gelijkbijvende rente, uw fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog. Dit heeft natuurlijk een positief effect op uw netto hypotheeklasten. 
- U heeft een fiscaal voordeel: omdat u niet aflost, kunt u over de hele looptijd van de hypotheek uw hypotheekrente volledig aftrekken, terwijl de rente die u ontvangt over de spaarpremie belastingvrij is. Dit laatste echter wel onder strikte voorwaarden.

De levenhypotheek is met name geschikt voor mensen met een meer dan modaal inkomen of mensen die inkomensgroei verwachten. Omdat er gedurende de hele looptijd maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrente-aftrek, kan deze hypotheekvorm met name interessant zijn voor mensen met een wat hoger inkomen.

Voor meer informatie, neem dan vandaag nog contact met ons op of klik hier.

 

SNS Regio bank- Zelfstandig Intermediair  Erkend Hypotheek Adviseur   Zoeken
DE GROOT ADVIESGROEP     Lingerzijde 34, 1135 AR Edam - Postbus 49, 1135 ZG Edam. T: (0299) 37 31 09 F: (0299) 37 31 61