Zakelijk

Een goed pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die u uw mensen kunt aanbieden, als ondernemer. Als er geen verplicht bedrijfstakpensioenfonds is, kan de werkgever het pensioen onderbrengen bij een levensverzekeraar. Voor de opbouw van het pensioen kan de werkgever uit diverse uitgangspunten kiezen. Zo kunnen het salaris en de diensttijd als basis dienen. De werkgever kan ook een bepaalde premie beschikbaar stellen. Een goede pensioenregeling maakt het mogelijk om tegemoet te komen aan ieders individuele wensen.  

Pensioenopbouw wordt fiscaal begeleid. Het bedrijf kan zijn deel van de pensioenpremies opvoeren als bedrijfskosten, terwijl de werknemer een eventuele eigen bijdrage betaalt uit het brutoloon. Dit bespaart loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De pensioenuitkeringen vormen te zijner tijd belastbaar inkomen. Wij kunnen u over alle fiscale aspecten uitgebreid informeren. 

Voor meer informatie, neem dan vandaag nog contact met ons op of klik hier.

 

SNS Regio bank- Zelfstandig Intermediair  Erkend Hypotheek Adviseur   Zoeken
DE GROOT ADVIESGROEP     Lingerzijde 34, 1135 AR Edam - Postbus 49, 1135 ZG Edam. T: (0299) 37 31 09 F: (0299) 37 31 61